Dag van de Commissaris

Subsessies

De Landgoederij Bunnik

do 4 nov

9:00 – 18:00 uur

Thema’s

Tijdens de subsessies gaan we dieper in op verschillende thema’s zoals cybersecurity, bestuurlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Hieronder tref je het programma:

Ronde 1: 11:45 uur

1. Cyber Security
Grant Thornton

2. Corporate Responsibility casus 1
Kennedy Van der Laan

3. Persoonlijke positionering
Newpeople

Ronde 2: 14:30 uur

1. CSRD
Grant Thornton

2. Corporate Responsibility casus 2
Kennedy Van der Laan

3. Certificering & professionalisering van commissarissen  
RCBM

Ronde 3: 15:30 uur

1. Cyber Security
Grant Thornton

2. Corporate Responsibility casus 3
Kennedy Van der Laan 

3. Leven lang leren & Commissarissen Benchmark
Aalt Klaassen 

11:45 uur

Subsessie ronde 1

Cyber Security

Grote hacks kunnen elk bedrijf treffen. Iedere bestuurder en toezichthouder zou hiervan doordrongen moeten zijn. Dan is het goed om te werken aan cyberweerbaarheid. We gaan in gesprek over de rol van de toezichthouder en laat je bijpraten door de experts.

Grant Thornton Dag van de Commissaris

Grant Thornton

Corporate Responsibility

De personen die het beleid bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen komen steeds meer persoonlijk in de wind te staan. Voorbeelden als ING, Urgenda en Shell laten bovendien zien dat rechters bij hun afwegingen de moraliteit van het handelen van de onderneming een steeds belangrijker rol laten spelen. Wat betekent dit voor jou?

Kennedy Van der Laan  Dag van de Commissaris

Kennedy Van der Laan

Persoonlijke positionering

“In deze interactieve en onconventionele interactieve sessie gaat iedereen met 3 learnings de deur uit”

Diversiteit en inclusiviteit in de boardroom blijven de komende jaren bovenaan de prioriteitenlijst staan. Hoe ga je hiermee om als nieuwe toezichthouder en als board? Hoe zorg je dat je eigen profilering en positionering als nieuwe toezichthouder en als board up-to-date blijft? En wat zijn de do’s en don’ts van het aantrekken van collega toezichthouders en wat zijn die ten aanzien van jouw eigen positie(‘s)?

 

14:30 uur

Subsessie ronde 2

CSRD

Vanaf 2023 moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties: in april presenteerde de Europese Commissie hiervoor het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2023 duurzaamheidsstrategie, KPIs en doelstellingen klaar te hebben om te voldoen aan deze richtlijn. Waarom deze richtlijn en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Grant Thornton Dag van de Commissaris

Grant Thornton

Corporate Responsibility

Dreigt er persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of commissaris als maatschappelijke zorgplichten door de onderneming niet in acht worden genomen?

Deze sessie is gelijk aan de eerdere subsessie en kan andere casussen bevatten. 

Marit en Frits zullen na een korte inleiding met enkele stellingen met de deelnemers in debat gaan met als centraal thema: corporate responsibility.

Kennedy Van der Laan  Dag van de Commissaris

Kennedy Van der Laan

Certificering & professionalisering van Commissarissen

Het vak van de commissaris is de afgelopen 10 jaar veranderd, en dat zal het de komende 10 jaar ook nog blijven doen. Hoe kan je jezelf pro-actief ontwikkelen en wat is de rol van certificering hierbij. Met het thema ‘verantwoordelijkheid’ in het achterhoofd gaan we met elkaar in gesprek over 3 verschillende stellingen. Kortom een interactieve sessie voor wie zijn vak serieus neemt. Deze sessie wordt verzorgd door de RCBM (Register Certified Board Member)

NCD Academy  Dag van de Commissaris

RCBM

15:30 uur

Subsessie ronde 3

Cyber Security

Grote hacks kunnen elk bedrijf treffen. Iedere bestuurder en toezichthouder zou hiervan doordrongen moeten zijn. Dan is het goed om te werken aan cyberweerbaarheid. We gaan in gesprek over de rol van de toezichthouder. En laat je bijpraten door de experts.

Grant Thornton Dag van de Commissaris

Grant Thornton

Corporate Responsibility

De tendens is dat het aandeelhoudersbelang en de bredere kring van stakeholders van een onderneming tot verscherping van taakopvattingen tussen het bestuur en de commissarissen zal leiden. Waar normen en waarden door maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven zullen nieuwe zorgplichten ontstaan. De rechterlijke macht lijkt zich er in elk geval van doordrongen dat van hen wordt gevraagd de samenleving te beschermen door de grenzen van het recht te benutten. 

Kennedy Van der Laan  Dag van de Commissaris

Kennedy Van der Laan

Leven lang leren & Commissarissen Benchmark

Alle onderwerpen op de Dag van de Commissaris zijn al eens onderzocht en zeker ook besproken. Maar wat zijn de best practises van de collega’s. In deze sessie worden de thema’s naast het langlopende Commissarissen Benchmark onderzoek gelegd en kan je voor jezelf bepalen wat de volgende ontwikkelpunten van jou en/of de raad zijn.

NCD Academy Dag van de Commissaris

NCD Academy

Registed certified boardmembers ontvangen

8 PE punten

De Dag van de Commissaris is een must voor iedere commissaris of toezichthouder. RCBM (Register Certified Board Member) is een bewijs van professionaliteit voor non-executive bestuurders die hun rol in een raad van commissarissen of raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de Dag van de Commissaris ontvangen CBM-ers acht Permanente Educatie punten.

Dag van de Commissaris

Locatie: De Landgoederij

Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik

Klik hier voor de routebeschrijving

Organisatie

De Dag van de Commissaris is een initiatief van NCD i.s.m. ROEM Events