Spreker

Mijntje Lückerath-Rovers

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers was panellid in het plenaire ochtendprogramma.

Mijntje schreef in 2018 dit artikel in het Financieel Dagblad.

Ondertussen (anno 2021)  proberen bedrijven hier steeds meer invulling aan te geven, wat natuurlijk goed is. Helaas blijft het nog steeds wel een praatje voor de bühne en dit is mede de reden dat hoogleraren ondernemingsrecht (olv Jaap Winter) hebben voorgesteld om het ‘corporate citizenship’ in de wet op te nemen (zie link). Maar dat betekent dan dat rechters op deelonderwerpen moeten gaan toetsen of een bedrijf wel of niet bepaalde maatschappelijke normen overschrijdt. Dat is ondoenlijk, denk aan het ontwijken van het betalen van belasting, dat vinden we maatschappelijk verwerpelijk, maar het zijn de fiscale wetten die het mogelijk maken, dus een rechter zal dit niet veroordelen. En zo zijn er nog tal van onderwerpen (overigens nuanceren ze dit ook wel weer).

Ik denk dus zelf dat er meer vooruitgang te boeken is als ondernemingen moeten rapporteren over alle aspecten van langetermijnwaardecreatie (ook financieel rendement hoort daar gewoon bij), en als het meetbaar en rapporteerbaar wordt, dan wordt het ook controleerbaar en vergelijkbaar.

De volgende stelling hebben we besproken:

Commissarissen nemen te weinig verantwoordelijkheid voor het sturen op langstermijnwaardecreatie.

Welke deels waar bleek te zijn: ze kunnen het niet meten en dit blijkt onder andere uit het beloningsbeleid (en het jaarlijkse functioneringsgesprek), dit leunt nog voor 90% op financieel rendement. Werk aan de winkel dus!

Mijntje Lückerath- Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan TIAS Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om langetermijnwaardecreatie en boardroomdynamics. Ze is de auteur van de jaarlijkse Nederlandse ‘Female Board Index’ en co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Mijntje Lückerath-Rovers is (hoofd)redacteur van het Jaarboek Corporate Governance (Kluwer). Daarnaast is/was zij lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, NRC Media, Diergaarde Blijdorp, KNGF Geleidehonden, de ASN Beleggingsinstellingen en Erasmus MC.