Spreker

Dim Coumou

Op de Dag van de Commissaris was Dim te zien als spreker ‘True Story’ in het plenaire programma.

Een korte terugblik van Dim:

Het was voor mij nuttig en leerzaam om hier aanwezig te zijn. Mijn boodschap dat klimaatverandering nu al via extreem weer grote schade aan de maatschappij aanricht kwam volgens mij goed aan. De transitie die de maatschappij de komende 10 jaar door zal maken, maakt het noodzakelijk dat organisaties nu actief een duurzaamheidsagenda gaan implementeren. Voor commissarissen ligt daar een belangrijke verantwoordelijkheid.

Prof. Dr. Dim Coumou is hoogleraar Climate Extremes & Societal Risk aan de VU Amsterdam, en tevens verbonden aan het KNMI. Hij doet onderzoek naar hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt, zoals hittegolven en extreme regen, en wat voor gevolgen dit heeft voor de maatschappij.

Dim Coumou is klimaatwetenschapper die wil begrijpen hoe de opwarming van de aarde het aantal en de intensiteit van extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, zware regenval, stormen, orkanen en droogtes beïnvloedt. Hij is hoogleraar Climate Extremes & Societal Risk en leidt een team van wetenschappers bij drie toonaangevende Europese onderzoeksinstituten: Instituut voor Milieuwetenschappen (VU Amsterdam), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Het team pionierde in het gebruik van machine learning-methoden om nieuwe inzichten te krijgen in de onderliggende fysica en om de voorspelbaarheid van extremen te verbeteren. Coumou heeft een MSc in Geofysica van de Universiteit Utrecht (2001) en een PhD in Natuurwetenschappen van ETH-Zurich (2008) waarvoor hij de ETH-medaille voor uitmuntende PhD-thesis ontving (alleen top 5%). Coumou is auteur van meer dan 80 publicaties, het IPCC 5th Assessment Report, 3 rapporten van de Wereldbank en verschillende boekhoofdstukken. Hij is een veel geciteerde wetenschapper volgens Web of Science (top 1%) en zijn werk is uitgebreid besproken in (inter)nationale media, waaronder The New York Times, The Washington Post, Scientific American, Guardian, Nature etc.