Spreker

Carrie van der Kroon

Carrie van der Kroon was panellid in het plenaire ochtendprogramma. Een korte terugblik van Carrie op de Dag van de Commissaris. 

Onder leiding van Sander Schimmelpenninck spraken Mijntje Lückerath-Rovers , Elfrieke van Galen en ik over het thema Responsibility Leads. De moderne toezichthouder heeft met zo veel meer rekening te houden dan economische belangen alleen. Langetermijnwaardecreatie, duurzaamheid, diversiteit en inclusie: het hoort bij de opdracht.

De belangrijkste punten aldus Carrie:

– Ik zie toezicht als een publieke zaak en taak, ook het toezicht op ondernemingen.
– Als we van toezichthouders bijzondere verantwoordelijkheid verwachten op gebied van mens en milieu, dan hoort daar ook bij het bijdragen aan rechtvaardiger verdeling van macht en invloed.
– Met andere woorden: om dus ook toezicht te houden op diversiteit en inclusie. Dat gaat namelijk in essentie om macht, invloed, dominantie.
– D&I in Raden in Nederland gaat langzaam. Raden zijn zelf verantwoordelijk voor samenstelling.
– We kunnen het beter niet steeds (alleen) hebben over ‘de ander’, en hoe die te begeleiden, maar meer over de huidige commissarissen en toezichthouders en onze vermogens om om te gaan met het nieuwe, het andere, het onbekende.
– Het is dus écht aan de zittende commissarissen om verantwoordelijkheid te nemen op dit thema. ‘Ze’ zijn er namelijk echt wel. ‘We’ zijn er. En toch zijn er nog niet met D&I in Raden.
– Ik heb daarom o.a. de oproep gedaan aan zittende commissarissen om te reflecteren op hun eigen macht, invloed, dominantie, het effect daarvan en hoe zij die in kunnen zetten voor een andere/nieuwe commissaris en een rechtvaardiger verdeling.
– Hier kan soms ook bijhoren: plaatsmaken voor iets nieuws en iets anders.

Carrie van der Kroon is internationaal kinderrechtenexpert bij Defence for Children. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de Veerstichting, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en de Rutu Foundation.

Als jurist met passie voor kinderrechten zet Carrie van der Kroon zich internationaal in voor het realiseren van rechtvaardigheid voor kinderen. Ze beheert ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s op diverse continenten waarbij ze tevens samenwerkt met het bedrijfsleven om kinderarbeid uit de keten te weren (due diligence). Carrie heeft brede internationale ervaring en is een ervaren trainer en dagvoorzitter. Momenteel is ze toezichthouder bij de Veerstichting, Rutu Foundation en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Als Blikverruimer was ze in 2020 trainee bij de RvT van HVO-Querido.